Selamat Datang Di OPAC Perpustakaan Unsoed

Happy New Year 2022


MENU
Judul : Mikronalisis kandungan senyawa fenotik total ektrak biji kedelai dengan reagen folin-ciocalteu
Pengarang : Eriyanto Yusnawan dan Joko Susilo Utomo
Sumber : Jurnal Penelitian Pertanian, Vol 1
Volume : 1
No : 1
Perpustakaan : pertanian
Abstrak :